Екологика

Морган Фриман има нешто да ви каже

Во 5 минутнава сторија, чичко Фриман ни ја раскажува најголемата приказна на нашата генерација.

Од сите можни стории, оваа е една во која сите сме поканети да учествуваме, не само да гледаме од страна и да чекаме експертите да смислат нешто.

Приказна со 7 билиони автори, секој со можност да направи нови бранови на промени, големи или мали, но секако многу значајни за успешно продолжување на приказната…