Велосипедска тура

Културното наследство низ прилепското поле

Мал дел од она што се случуваше на велосипедската тура „Културното наследство низ прилепското поле“ овој викенд. 

Автор

Igor Karadjoski

Прилеп

Македонија