Видео од ново искачување

Адам Ондра на „Илузионист“

Адам Ондра го помести спортското качувње на потполно ново ниво и неговиот нов проект се наоѓа во пештерата Хансхелерен во Флатангер, Норвешка.

Во ова видео е претставено качувањето на „The Illusionist“ (9а).