Сестрите што го владеат јаженцето

Кога активно скокаш на јаже повеќе од 20 години се здобиваш со три работи. Јако тело, специјализација во скокање со јаженце и доживотна кардио вежба. Проверете до каде сте со вашите скокачки способности во споредба со сестрите Банхеги.

Автор

EDITOR

Скопје

Македонија