Мисија К4Т

Ден 4 и Ден 5 – Западно-македонска трансверзала

Апдејт за деновиве зошто немавме мрежа. Четврт ден (вчера), оваа слика Џинибег – Лера = сликана е Мала Враца. Петти ден Лера – Галичник, сликано е Мавровско Езеро.

Автор

Igor Jovanovski

Скопје

Македонија