Стеф Дејвис

Лудо убаво нешто

Дали искачувањето е готово откако ќе стигнеш на врвот? Дали еден BASE скок вреди да си го ризикуваш животот?

Дали сите скокови во животот вредат да си го ризикуваш животот? Стеф Дејвис ги бара одговорите на овие прашања на прекрасните пустински стени во Моаб, Јута, САД.