Кој би ја осигурал оваа фаца

Алекс Хонолд е дел од минијатурниот процент на слободни соло качувачи (оние што се качуваат без јажиња и бутур, да) коj што сè уште e жив и здрав. Па која осигурителна би осигурала некој што се бави со ваков спорт? Онаа што знае како да удри смело на маркетинг!

Stride Health компанијата за здравствено осигурување решија да потпишат договор со феноменот во солирањето, Алекс Хонолд кој ги има направено најголемите достигнување на ова качувачко поле во светот.

Во краткото филмче погоре тој се префрла од неговото природно место на делување, карпите и неискачените насоки во дивината, во урбаните простори каде што качува згради. Неговата цел е да го иссолира облакодерот Таипеи 101, втората највисока зград во светот.

Автор

EDITOR

Скопје

Македонија