Како се хранат децата низ светот

Глобални детски ужинки

На времето во македонските основни училишта се служеа сирењаци, кифли, гевреци и по некој јогурт. Денес се надевам нешто повеќе нутрициски потковано, но тоа е за Македонија. Ова се ужинките во училишта и градинки низ светот. Интересно е да се види како навиките, традицијата и развиеноста на земјата влијаат и на детските оброци вон домот…