Let’s JAM!!!

JAM (Just –A – Minute) Училишна програма

JAM (Just –A – Minute) училишна програма, иницирана од Првата Дама на САД Мишел Обама пред некоја година претставува промоција на физичка активност и едукација за здравје во рамките на редовната настава. 

Оваа програма е дизајнирана со цел учење на децата па и возрасните (наставниците) на здрави животни навики. Програмата промовира едно минутен ЈАМing workout за време на час кој училиштата го добиваат секоја недела во текот на академската година. Истиот содржи 5 едноставни вежби со одреден број на повторувања кои може да се изведуваат во училницата.