Гловач и Шарма

Into the Light, новата невообичаена насока

Новата насока која ја поминаа Штефан Гловач и Крис Шарма се вика „Into the Light“ и се наоѓа во неверојатната пештера Маџлис Ал Џин во Оман. Тежината е 8b+. 

Насоката има должина од 300 m, и во најголемиот дел има наклон од 135°. Повеќето цугови се со тежина 7c+, а најтешкиот е 8b+.

Следат и второто и третото видео од краткиот серијал за искачувањето.