Прирачник за My Fitness Pal

Како да раководите со програмата и сервисот за следење калории My Fitness Pal.

Прирачникот се состои од видео поделено во 3 дела кое е на англиски јазик.

1 дел

2 дел

3 дел 

Автор

Atletiks Fitness

Скопје

Македонија