Ако ти се скија ќе скијаш

Две опции се во игра кога на мени има „шит“ снег по планините како во овој период. 1. Се жалиш за тоа што нема снег и се правиш ќор пијан. 2. Ги поддесуваш везовите на повисоко бројче и се зезаш со тоа што ти е понудено. Што ќе одбереш, те дефинира тебе!

Автор

EDITOR

Скопје

Македонија