Бразилска Џиу Џица - Д Сторнгест & РООТС БЏЏ Македонија

Како се доделуваат појаси во Бразилска Џиу Џица – заслужено и болно

Секое доделување на повисок појас во бразилската џиу џица се изведува со одреден ритуал и традиција. Еве нешто повеќе затоа.

Секое доделување на повисок појас во Бразилската џиу џица се изведува со одреден ритуал и традиција. Секој оној кој ќе добие повисок појас, тренерот кој му го дава појасот прво прави едно фрлање од вештината и потоа истиот мора да помине (до појас треба да биде без облека) помеѓу две редици кои ги сочинуваат останатите членови во клубот и тоа би било ок, но да напоменеме дека сите тие со своите појаси го удираат „среќникот” по грбот. На овој начин се потврдува заслужениот појас.

Минатата година Проф. Роберт Наумоски заедно со својот Претставник за Р. Македонија, Алексовски Ивица кој воедно е Председател на Македонската Федерација за Бразилска Џиу Џица ги доделија појасите на членовите на БЏЏ репрезентацијата.

Појасите без заслужено добиени и на нарединте турнири повторни членовите од овие клубови беа најдобри на организираните БЏЏ турнири на Балканот.

Автор

Federacija na Makedonija za Brazilska Jiu Jitsa

Скопје

Македонија