Интерпретација 1-4-3-3 (1-4-1-4-1)

Ротациони движења во систем 4-3-3

Можни ротациони движења при систем  1-4-3-3 или 1-4-1-4-1

http://youtu.be/CXWq34XByjc

 

Автор

Zoran Shterjovski

Битола

Македонија