З`ш точак неделно попладне..

.. з`ш така требит. 

Од Охрид до Заливот на коските и назад. Опуштенка на неделно попладне.

Очекувјте повеќе З`ш точак видеа..

Автор

ZS To4ak

Охрид

Македонија