Уште од мааали, мали

Значи, од физичка активност никогаш зијан. Почнете што порано да им го “сервирате“ова на пиколините.

Автор

Stojana Popovska

Скопје

Македонија