Спортски расположени за време на Белата Ноќ

Ова повеќе беше бело и спортско попладне и квечерина со оглед на тајмингот, ама сепак, мешани тројки во баскет, сесија енергичен паркур и уличен тренинг, и правец на луда ноќ.

Благодарност до Иво за POV снимката

Автор

EDITOR

Скопје

Македонија