Софтвер за анимација на фудбалски тренинг

На линконт подоле можете да најдете базичен софтвер за анимација на тренинзи, првиот линк е бесплатен а другите три се со демо верзија.

На следниот линк можете да направите симнување на софтверот:

ЛИНК 

Воедно има и платени софтвери кој можете да ги најдете на следните линкови:

ЛИНК 1.      ЛИНК 2.     ЛИНК 3. 

На сите овие линкови имате слободна демо верзија.