Воздушната авантура продолжува…

Воглавно се прикажани летови од Попова Шапка од стартот наречен Антени, и мал сегмент од Крушево од источниот старт – Мечкин Камен.