Точаците од улицата Бишоп

Група на велосипедски ентузијасти од Нов Зеланд во 2009 година се собираат и формираат гаража на улицата Бишоп во која ја вртат љубовта кон еден тип на точаци.

Path Racer се тип на велосипеди чија геометрија и дизајн е специјално наменета за возење на рамно, било тоа да е на асфалт (на пат) или на велодром. И датираат, воглавно, од пред 100 и нешто години.

Епа Бишопци си се занимаваат со ова. Реставрирање, правење по мерка и враќање во мода на токму вакви велосипеди.