Чудните моќи на плацебо ефектот

Одамна сум сакал да ја потенцирам моќта на овој ефект и за неговото полезно дејство кон лечење некоја болест или психичка состојба (депресија).

Плацебо ефектот е ништо ново и се користи од сите компании за стандарт при мерење на ефективноста на еден лек.

Во превод тоа е лек кој нема ништо ефективно во него,туку е врзан со нашите верувања и со нашиот мозок кој верува дека тоа ќе му помогне.

Колку е јак плацебо ефектот?

Во една студија група на жени биле лечени само со плацебо 4 години и после повлекувањето 40% од нив го почустувале синдром на повлекување од лекот или во превод не се чувстувале подобро.

Плацебо ефектот прави толку многу проблеми за одредување на еден лек да е ефективен што се дискутира дали воопшто е потребно на луѓето да им се даваат одредени лекови.

За да се запознаете повеќе за плацебо ефектот погледнете го видеото.http://youtu.be/yfRVCaA5o18

 

Автор

Atletiks Fitness

Скопје

Македонија