КОНКУРСОТ Е ВО ТЕК

Конкурс за УЕФА Б лиценца

Ве известувам дека Центарот за едукација за тренери при ФФМ распиша конкурс за стекнување, со „Б” УЕФА лиценца. Услови за пријавување и потребни документи 

Најмалку 22 години старост

  • – Извод од матична книга на родени (копија) или пасош копија
  • – Диплома за завршено најмалку средно образование (копија)
  • – Потврда за фудбалски стаж од најмалку 4(четири) години, од Фудбалски Клуб,     Општински Фудбалски сојуз или ФФМ (оригинал)
  • – Лекарско уверение (оригинал)
  • – Две слики

– Уплатници: 400 евра за УЕФА „Б” курсот и 82 евра за полагање и издавање на диплома и лиценца. Плаќањето може да биде на рати (максимум 4 рати). Во овие 482 евра не влегува трошокот за пат и сместувањето во Хотел Истатов – Дојран

  • Првата рата од минимум 100 евра да биде уплатена пред почеток на курсот
  • Уплата се врши во денарска против вредност на жиро сметка на ФФМ:
  • жиро с-ка: 300000001599760, Комерцијална Банка
  • Примач: Фудбалска федерација на Македонија
  • Цел на дознака: За УЕФА „Б” курс.

Терминот за вториот дел ќе биде договорен за време на првиот во консултација со сите тренери кандидати.

Лице за контакт Војнески Славче моб.+38971350129 / раб.+3892 3290954

е-маил: slavco.vojneski@ffm.com.mk

 

Автор

Slavce Vojneski

Скопје

Македонија