Наслов

Како до рамно стомаче – ФАКТИ

Ако не сакате да бидете жртва на организираните концепти на дел од фитнес индустријата која ви продава какви не сомнителни произвиди за да ве раатиса од вишокот на поткожно масно ткиво или ви нуди рамно стомаче за една недела, тогаш е добро да прочитате неколку факти за основните физиолошки принципи во метаболизмот на мастите.

ФАКТ 1- Нашето тело мора да има маст. Постојат два вида на масти. Едните се таканаречени есенцијални масти кои се особено важни за основните функции на срцето, мозокот, белите дробови, црниот дроб, мускулите и жлездите а другите се складирани масти околу некои органи и најмногу во поткожното масно ткиво. Депонираните масти се резервен енергетик кои во моменти на ниски вредности на гликозата во крвта се искористуваат.

ФАКТ 2-Жените треба да имаат минимум 12% масти во телото за уреден хормонски статус а мажите за нормален физиолошки статус треба да имаат минимум 3%.

ФАКТ 3- Поткожните маснотии се намалуваат единствено кога на организмот му се потребни дополнителни енергенси, а тоа се случува кога имаме било какви продолжителна физичка активности. Тогаш се забрзува циркулацијата а потребата од дополнитени енергенси мобилизира и ги трансформира масти од поткожните депоа во употребливо гориво кое се транспортира преку крвотокот.

ФАКТ 4-Секој организам си има свој уникатен модел или генетска шема за депонирање на мастите, односно каде и колку повеќе или помалку ќе наталожи. Како што е кодирано наталожувањето така е кодирано и дистрибуирањето во одредени услови, така да НИКАКВИ СПЕЦИФИЧНИ ВЕЖБИ ЗА ОДРЕДЕНИ ДЕЛОВИ НА ТЕЛОТО , НИТУ ПАК БИЛО КАКВИ ПРЕПАРАТИ И АПАРАТИ НЕ МОЖАТ ДА ГО РАСТУРАТ РЕДОТ.

ФАКТ 5-Стомачните вежби во ниеден случај не го редуцираат масното ткиво на стомакот. Тие само ги зајакнуваат мускулите на абдоменот. Масното стомачно перниче во ниеден случај нема да се намали со специфични вежби за стомакот туку со фитнес вежби со различен интензитет.

ФАКТ 6-Многу истражувачки студии беа направени за да се докаже дека одредени специфични вежби за една регија на телото не се услов за намалување на масното субкутано ткиво во истата регија. Кај група професионални тенисери со доминантна десна рака не беше измерено помал дијаметар на поткожното масно ткиво во однос на левата рака што теоретски би требало да го очекуваме. Поткожните масни параметри беа исти на обете раце а мускулатурата беше хипертрофирана на доминантната рака. Доказ дека маснотиите се таложат но и трошат по одреден редослед.

ФАКТ 7-Машката популација има тенденција за поназначено таложење на масти во стомакот а жените во колковите и задникот, но во основа сите сме различни.

ФАКТ 8-Основни вежбовни активности кои ќе допринесат до намалување на поткожното масно ткиво на сигурен, здрав и природен начин се комбинираните фитнес програми.

1.Силовити вежби на поголемите мускулни групи кои стимулираат поголем процент на согорување на масти во ритмика од најмалку три пати неделно.

2.Секојдневни вежби со низок интензитет во траење од минимум 30 мин (брзо одење или лесно џогирање со срцева фреквенција од 100-120/мин)

3.Аеробните вежби во континуитет од три пати неделно се одличен предлог каде што освен топењето на мастите го појачуваме и кардиореспираторниот систем како потреба во целата приказна за РАМНО СТОМАЧЕ.

4.И на крајот не заборавајте дека без правилен калориски балансиран внес на храна многу е тешко да постигнете резултати.

27 Октомври 2013

За авторот