Наслов

Како се викаш? Склек - свеќа - мост, мило ми е.

Ова не е поддршка што се менува на ctrl + shift...

21 Август 2014

За авторот