Наслов

Тренирање ски скокови во воздушен тунел

Бидејќи Планица и Гармиш баш не се достапни за моментално карање, подучување и советување на ски скокачот, тренингот, бар дел од него се префрла во воздушен тунел. Реплицирани се сите елементи, само што тренерот ти е до рамо.

21 Август 2013

За авторот