Наслов

Стручен осврт кон резултатите во македонската Атлетика

Атлетиката, или кралицата на спортовите е дефинитивно еден од најстарите, најпроучуваните и најраспространетите спортови воопшто. Кај нас посериозен и поорганизиран пристап кон атлетиката се забележува веднаш после Втората светска војна поточно 1945год. додека првиот сојуз е оформен во 1947 год.

Атлетиката, или кралицата на спортовите е дефинитивно еден од најстарите, најпроучуваните и најраспространетите спортови воопшто. Во светски рамки атлетиката како спорт се појавил уште во античко време во стара Грција каде што била застапена со различни дисциплини. Таа е исто така дел и од обновените или модерните ОИ кои за прв пат почнуваат во Атина 1896 год. Кај нас посериозен и поорганизиран пристап кон атлетиката се забележува веднаш после Втората светска војна поточно 1945год. додека првиот сојуз е оформен во 1947 год.

Што се однесува до натпреварувачкиот дел генерално атлетиката можеме да ја поделиме на четири групи на дисциплини и тоа :

1. Тркачки дисциплини каде што спаѓаат трките на:
- Кратки патеки (100м, 200м, 400м, 100м со пречки за жени, 110м со пречки за мажи, 400 метри со пречки, 4Х100м и 4Х400 штафета )
-Средни патеки (800м, 1500м, 3000 метри со пречки стиплчез)
-Долги патеки (5000м, 10000м, полумаратон и маратон )
-Брзо одење ( 20км и 50км)

2. Скокачки дисциплини каде што спаѓаат:
-Скок во далечина
-Скок во височина
-Скок со стап
-Трискок

3. Фрлачки дисциплини
-Фрлање на копје
-Фрлање на ѓуле
-Фрлање на диск
-Фрлање на кладиво

4. Повеќебои
-Седмобој за жени (100м со пречки, скок во височина, ѓуле, 200м., скок во далечина, копје и 800м.)
-Десетобој за мажи (100м, скок во далечина, ѓуле, скок во височина, 400м , 110м. со пречки, диск, скок со стап, копје и 1500м.)

Кога се работи за поделбата на дисциплините морам да напоменам дека оваа е основна поделба односно овие се дисциплини кои се застапени на ЛОИ, додека во зависност од рангот на натпреварувањето, возрасните категории, местото на одржување (атлетска патека, сала, улица, планина итн ) може да сретнеме и други дисциплини во тркачкиот дел и тоа 60м. во сала, крос кантри трки, улични трки на различни дистанци, планински ултрамаратони итн...

Атлетиката во РМ

Еден од поголемите проблеми на атлетиката во РМ денес е тоа што за неа скоро и да не се дискутира особено кога е во прашање резултатскиот дел. Имено подолг период работејќи како спортски педагог во основно улилиште имав прилика да забележам дека атлетиката воопшто и не „допира" до најмладите.

Зошто е тоа така? Кога за прв пат си го поставив ова прашање се обидов да дадам логичен заклучок и издвоив повеќе компоненти кои се ми изгледаа „одговорни" за целата ситуација :

-Атлетиката како организиран систем: Атлетската федерација на Македонија е највисокото управно и раководно тело кое трба да се грижи, да ја негува и секако унапредува атлетиката. На интернет страната на АФМ постојат листа со повеќе активни атлетски клубови меѓутоа националните првенства кубурат со натпреварувачи/чки и често на стартната линија се појавуваат натпреварувачи/чки исклучиво само за успешност на самата трка а истата ја трча само еден или двајца натпреварувачи/чки. Сето тоа е показател на недоволна ангажираност од најодговорните.

-Атлетски настани:Исто така една компонента за која можеме да дискутираме. Имено како што споменав погоре на прсти се бројат натпреварувањата кои се во директна организација на АФМ и каде што се запазени стандардите за одржување на истите. За интересот за посетеност, публиката како и маркетингот не би коментирал ништо. Но сепак во овој дел мораме да ги напоменеме и позитивните иницијативи меѓу кои „Скопскиот маратон" е лидер но и некои други како „Прв до врв", „Гази Баба ХЦ Челинџ", „Охрид Трчат" и др. кои и тоа како позитивно влијаеа за актуелизирање на атлетиката (трчањето на долги патеки). Сепак не смееме да не спомнеме дека овие трки иако во поголема мера се добро организирани се надвор од онаа основна поделба на Олимписката атлетика (освен маратон) и истите во одредена мера добиваат забавен, хуманитарен, маркетинг и друг вид на карактер.

-Атлетска инфраструктура: на територијата на РМ има само две стандардни атлетски патеки за одржување на атлетски натпреварувања. Овој податок е еден од повеќето за кои и тоа како треба да се замислат сите инволвирани, АФМ, АМСМ, локални власти итн. Доколку сакаме да развиваме атлетика ова мора да се смени. Градови со големина на Битола, Прилеп , Тетово да немаат стандардна атлетска патека претставува голем хендикеп.

- Стручно усовршување на кадри: Не поседувам многу податоци но во последниве пет години немам чуено за семинар на територијата на РМ кој е наменет за атлетските тренери. Се надевам дека овој податок не е точен.

-Атлетиката и медиумите: Медиумски, атлетиката е крајно маргинализирана. На ниту еден национален медиум не можеме да сретнеме емисија, дебата, коментар, реклама или било што во врска со атлетиката. Тука мораме како позитивен пример да го посочиме „Скопскиот маратон " кој направи своевиден бум во уличните трки во РМ повлекувајќи и други иницијативи од таков вид „Прв до Врв", Бич ран", „Охрид трчат" итн. но сепак медиумскиот простор во врска со овие манифестации најчесто е исполнет со: „најдосетлив навивачки транспарент", следење на јавни личности учесници на трките, разни рекламни кампањи на спонзорите итн. одалечувајќи не сите нас од суштинското а тоа е „спортскиот резултат".

Врвните резултати: Иако врвните резултати дирекно зависат од степенот на развиеност на гореспоменатите компоненти сепак сметам дека добриот спортски резултат и тоа како е двигател за развој на спортот во целина. Имено врвните резултати се секогаш тука дополнително да им дадат ветер во грб на тие кои веќе се бават со спортот, да доведат нови членови во клубовите независно од нивната возраст , да ги мотовираат тренерите како и сите ентузијасти кои се директно или индиректно вклучени во атлетиката да потикнат нови иницијативи. Токму нашите резултатаи се полето на интерес на ова истражување преку кое би сакал да направам една јасна слика за нивото на македонската атлетика.

Методи на истражување

За потребите на истражувањето ги обработив сите официјални атлетски рекорди (достапни на официјалната интернет страна на АФМ) по возрасни категории во машка и женска конкуренција истакнувајќи ја староста (колку години е стар секој поединечен рекорд)

Резултати и дискусија

Откако ја компетирав пресметка за просечната старост на атлетските рекорди издвоив еден извештај кој се сведува на една кратка и прегледна табела. Останатите табели од поединечните категории ќе бидат изложени во прилог на овој текст.

Од горенаведената табела можеме да извлечеме повеќе заклучоци и тоа:

-Просечната старост на официјалните рекорди по категории е навистина голема. Вкупната просечна старост од 22.6 години е навистина нешто што треба сите да не загрижи и да најдеме начин со една заедничка мобилизација и организиран и професионален пристап да ја подобриме таа состојба.

-Рекордите во ниту една категорија драстично не отстапуваат, што значи дека овој негативен тренд ги има опфатено сите натпреварувачки категории.

-Во табелите кои Ви ги доставувам во прилог можеме да забележиме дека македонската атлетика сè уште имаме актуелни рекорди кои се стари половина век. Додека многу мал број на рекорди се постигнати изминативе 5 години.

Коментар

Кога го работев ова истражување воопшто немав намера да посочам виновник, или да фаворизирам одредена група, клуб или на било кој начин да влијаам позитивно или негативно на било кој што е инволвиран во македонската атлетика. Целта на ова истражување беше да направам една јасна слика за резултатскиот дел на атлетиката во РМ како и динамиката на нејзиниот развој.

За жал како заклучок морав да извлечам дека состојбите се далеку од добри. Со актуелни рекорди стари повеќе од 40 год. дури и половина век, не можам да не се запрашам: Што всушност се случува? Или подобро кажано: Што се случувало и што понатаму? Овие не се податоци кои што треба да ги омаловажат атлетичарите и тренерите кои моментално се активни. Напротив, сметам дека сите кои се „зафатиле" со атлетиката кој како натпреварувач кој како тренер треба да знае дека има широко поле за работа, дека многу работа и труд е пред нас. Доколку сакаме да постигнеме врвни резултати мораме да почнеме од дома, мораме да се соочиме со домашните предизвици. Прогресот сигурно нема да дојде преку ноќ но сметам дека системскиот пристап ќе доведе до континуиран развој. Тука мораме да ги спомнеме неопходноста на соработката на АФМ со атлетските клубови, Агенцијата за спорт и млади, медиумите.

Неопходна е итна интервенција врз инфраструктурата, изградба на нови атлетски борилишта, како и стручна надградба на тренерите. Уште еднаш би ги спомнал позитивните иницијативи за организирање на улични трки кои секако придонесуваат за актуелизација на атлетиката, со апел до сите кои можат на било кој начин да ги подржат. И секако апел до тренерите и натпреварувачите: работа, работа и само работа, огромна е дупката која некој ја оставил зад нас, но не можеме напред ако истата не ја пополниме.

Извори
http://www.afm.org.mk
https://www.iaaf.org/
http://endurance.mk/

Прилог

Машки до 15 год.

ДисциплинаИме и ПрезимеРезултатКлубРоденЛокацијаИзминати год. од постигнување на рекордот
-Васил БАЧОВСКИ7.1Охрид19641979 Велес39
100MПавле СИМОВСКИ11.12Љуботен19892004 Скопје14
200MПавле СИМОВСКИ22.8Љуботен198903.10.2004 Скопје14
300MПавле СИМОВСКИ36.58Љуботен198909.05.2004 Велес14
400MПавле СИМОВСКИ53.46Љуботен198905.06.2004 Скопје14
400MHЗоран ДОНЕВСКИ1:27.80Работнички-1980 Скопје38
800MЗоран ДОНЕВСКИ2:01.70Работнички-1980 Скопје38
800MДане ЈАКИМОВСКИ2:02.60Работнички198222.09,1997 Скопје21
1000MДане ЈАКИМОВСКИ2:40.90Работнички198228.09.1997 Охрид21
1000MДане ЈАКИМОВСКИ2:42.34Работнички198203.10.1997 Скопје21
1500MЈонуз ЈОНУЗИ4:12.90Куманово-1980 Скопје38
1500MДобри НИКОЛОВСКИ4:26.15Олимп198330.05.1998 Скопје20
HJРеџеп СЕЛМАН195Охрид198615.09.2001 Анкара17
LJВасил БАЧОВСКИ6.23Охрид19641979 Велес39
TJСлавчо МИРЧЕВСКИ12.62Охрид199126.06.2006 Скопје12
SPВасил НАЈДОВ13.14Тиквеш198309.11.1998 Скопје20
DTПетар НИКОЛОВСКИ52.72Охрид199422.08.2009 Скопје9
JTАлександар ГЕОРГИЕВСКИ62.24Работнички198106.10.1996 Скопје22
400MHМирче СПАСОВСКИ1:06.10Вардар-1977 Скопје41
-(Крстески, Куртелов, Завојчев, Димоски)29.3АК”Охрид”-26.04.1997 Охрид21
4X100M(Чоревски, Станкоски, Наумоски, Ристески)48.9АК”Охрид”-05.06.1993 Охрид25
4X100M(Крстески, Куртелов, Завојчев, Димоски)48.9АК”Охрид”-21.06.1993 Охрид25
4X100M(Митрески Г., Андреевски, Раткушиноски, Митрески Н.)50.17АК”Охрид”-01.05.1999 Скопје19
-(Митрески Г., Андреевски, Раткушиноски, Митрески Н.)2:43.16АК”Охрид”-22.05.1999 Велес19
5KMWТалад БАЈРАМОВ29:25.20Брегалница-1977 Скопје41
10KMWТалад БАЈРАМОВ1:02:28Брегалница-1977 Скопје41
 Просечна старост на рекорди    24.7

Машки до 17 год.  

ДисциплинаИме и презимеРезултатКлубРоденВреме и место на резултат
Изминати год. од постигнување на рекордот
100MПавле СИМОВСКИ10.99Љуботен198927.06.2005 Скопје13
200MПавле СИМОВСКИ22.44Љуботен198916.07.2005 Маракеш13
400MБојан МИЛЧЕВСКИ50.79Работнички199206.06.2009 Скопје9
800MВанчо СТОЈАНОВ1:52.03Струмица197703.07.1994 Софија24
1000MВанчо СТОЈАНОВ2:30.40Струмица197715.05.1994 Скопје24
1000MДејан ТАЛЕВСКИ2:31.83Работнички198222.05.1999 Велес19
1500MДејан ТАЛЕВСКИ3:59.54Работнички198206.06.1999 Скопје19
3000Кирче МИХАИЛОВ8:43.79Струмица197915.09.1996 Скопје22
2000MSCСтевче ГЕОРГИЕВСКИ6:33.00Олимп-1978 Зеница40
110MHРоберт ЌОСЕВ15.5Скопје197301.07.1989 Љубљана29
400MHКристијан ЕФРЕМОВ58.39Изгрев199030.09.2007 Скопје11
HJРеџеп СЕЛМАН210Охрид198605.07.2003 Пловдив15
LJВасил БАЧОВСКИ6.65Охрид19641980 Скопје38
TJРеџеп СЕЛМАН14.47Охрид198605.07.2003 Пловдив15
SPМетодија ВЕЛКОВ14.31Охрид199627.04.2013 Охрид5
DTВаско НАЈДОВ46.59Тиквеш198213.05.2000 Скопје18
HTИлија СПАСОВСКИ42Работнички-1969 Скопје49
JTАлександар ГЕОРГИЕВСКИ63.58Работнички198105.06.1993 Охрид26
4X100M(Кесковски, Омеров, Селман, Митрески)44.4АК”Охрид”-15.06.2002 Скопје17
-(Арсов, Стојанов, Јосифовски, Смилевски)2:32.23АК”7-ми Мај”-09.11.1998 Скопје20
10KMWТалад БАЈРАМОВ1:02:28Брегалница-1977 Скопје41
DECATHLONСашо ПУТЕВ4144Работнички-1979 Скопје39
300MИцко ЈАНКОСКИ35.503.ное199410.07.2010 Скопје8
2000MЈанко ЈАКИМОВСКИ5:47.10Работнички-1965 Цеље53
3000MSCСтевче ГЕОРГИЕВСКИ9:22.60Олимп-1977 Скопје41
5000Кирче МИХАИЛОВ15:37.11Струмица197919.06.1996 Скопје22
10000Михајло ПАНАЈАТОВ33:05.20Работнички-1978 Скопје40
5KMWТалад БАЈРАМОВ29:25.20Брегалница-1977 Скопје41
4X60(Крстески, Куртелов, Завојчев, Димоски)29.3АК”Охрид”-26.04.1997 Охрид21
 Просечна старост на рекорди    

25,24

 Машки до 19 год.

ДисциплинаИме и ПрезимеРезултатКлубРоденЛокација
Изминати год. од постигнување на рекордот
100MРисте ПАНДЕВ10.61Струмица199415.06.2013 Правец5
200MРисте ПАНДЕВ22.04Струмица199407.07.2013 Денизли5
200MНаум МИТРЕСКИ21.7Охрид198514.06.2003 Скопје15
400MСокол САЧЕВСКИ49.13Вардар196028.05.1980 Белград28
800MВанчо СТОЈАНОВ1:50.98Струмица197719.06.1995 Букурешт23
1000MВанчо СТОЈАНОВ2:34.22Струмица197719.09.1995 Белгад23
1500MТрајче БОГДАНОВСКИ4:02.40Работнички197602.09.1995 Скопје23
3000Кирче МИХАИЛОВ8:35.55Маратон197931.05.1998 Скопје20
5000Кирче МИХАИЛОВ15:02.82Маратон197916.05.1998 Скопје20
10000Кирче МИХАИЛОВ32:18.62Струмица197925.05.1997 Скопје21
3000MSCСтевче ГЕОРГИЕВСКИ9:22.60Олимп-15.08.1977 Скопје21
110MHРоберт ЌОСЕВ14.9Скопје197320.05.1992 Софија26
400MHБранко ИЛИЕВСКИ55.11Скопје195805.06.1980 Загреб38
HJРеџеп СЕЛМАН210Охрид198605.07.2003 Пловдив15
PVВладимир КАРЕР3.9Вардар-15.07.1970 Ливорно48
LJСлавчо МИРЧЕВСКИ7.05Охрид199105.06.2010 Охрид8
TJБранко СТОЈАНОВСКИ14.62Вардар-14.07.1971 Атина47
SPВасил НАЈДОВ16.4Тиквеш198316.07.2002 Кингстон16
DTСпасе ПЕТРОВСКИ44.77Охрид199311.09.2011 Скопје7
HTИлија СПАСОВСКИ47.82Работнички-14.06.1971 Нови Сад47
JTДејан АНГЕЛОВСКИ68.1Работнички197617.05.1995 Скопје23
4X100M(Пандев,Рамадани,Голубич,Бекири)43.28Репрезентација-06.07.2013 Денизли5
4X400M(Исмани,Јандрески,Коевски, Кузманоски)3:26.76Репрезентација-06.07.2014 Серес4
10KMWЗоран МАЛИНОВ56:10.40Брегалница-1977 Скопје41
DECATHLONРоберт ЌОСЕВ5724Скопје197301.06.1991 Постојна27
-Наум МИТРЕВСКИ6.8Охрид198524.05.2003 Скопје15
300MНаум МИТРЕВСКИ34.7Охрид198524.05.2003 Скопје15
2000MСтевче ГЕОРГИЕВСКИ5:26.90Олимп19611980 Марибор38
-Васил БАЧОВСКИ39.1Охрид19641980 Скопје38
-Јовица СЛАВКОВИЌ4:28.00Работнички-1974 Скопје44
2000MSCНехат АЛИУ6:16.40Скопје-1975 Белград43
5KMWЗоран МАЛИНОВ26:33.40Брегалница-1977 Скопје41
-Цветковиќ, Мирчевски, Кафтаноски, Павловски2:02.83Охрид-22.08.2009 Скопје9
 Просечна старост на рекорди    24.2

Машки сениори

ДисциплинаИме и ПрезимеРезултатКлубРоденЛокација
Изминати год. од постигнување на рекордот
100MРисте ПАНДЕВ10.61Струмица199416.06.2013 Правец5
200MРисте ПАНДЕВ21.65Струмица199405.07.2014 Нојшател4
400MИсмаил МАЧЕВ46.27Работнички196013.06.1983 Казабланка35
800MВанчо СТОЈАНОВ01:47.10Струмица197710.05.2002 Софија16
1000MВанчо СТОЈАНОВ02:32.10Струмица197725.04.1998 Скопје20
1500MВанчо СТОЈАНОВ03:48.50Струмица197715.07.2000 Софија18
2000MВанчо СТОЈАНОВ05:21.80Струмица197719.04.1997 Скопје21
3000Кирче МИХАИЛОВ08:35.60Маратон197931.05.1998 Скопје20
5000Стевче ГЕОРГИЕВСКИ14:06.50Олимп-07.08.1982 Марибор36
10000Трпе МАРТИНОВСКИ31:26.50Работнички196427.06.1997 Атина21
3000MSCЃорги ВУЧКОВ09:10.40Работнички194812.09.1971 Белград47
110MHРоберт ЌОСЕВ14.46Скопје197331.07.1993 Софија25
400MHБранко ИЛИЕВСКИ55.11Скопје195805.06.1980 Загреб38
HJРеџеп СЕЛМАН210Охрид198605.07.2003 Пловдив15
PVВладимир КАРЕР3.9Вардар-15.08.1968 Ливорно50
LJТони ДАМЧЕВСКИ7.15Работнички196623.05.1995 Софија23
TJСелман РЕЏЕП15.46Охрид198622.06.2008 Банска Бистрица10
SPВасил НАЈДОВ16.66Тиквеш198208.06.2002 Скопје16
DTИлија МАНОЛЕВ50.62Вардар197426.04.1997 Охрид21
HTИлија СПАСОВСКИ47.82Работнички-14.07.1971 Н.Сад47
JTДејан АНГЕЛОВСКИ76.4Работнички197629.09.2001 Скопје17
4X100M(Пандев,Ефремов,Ајдаров,Голубич)42.86Репрезентација-22.06.2013 Банска Бистрица5
4X100M(Мишевски, Јурковиќ, Несторовски, Ристов)43.89клупски / АК”Скопје”-30.06.1997 Скопје21
4X400M(Пијаковски, Котевски, Тодоровски, Сачевски)03:22.80Репрезентација-26.08.1984 Сараево34
HMТрпе МАРТИНОВСКИ1:08:0007.мај1964Нови Сад 200018
MARATHONТрпе МАРТИНОВСКИ2:25:06Работнички19642000 Нови Сад18
DECATHLONЉупчо АЦКОВСКИ5896Скопје196805.06.1988 Белград30
-Наум МИТРЕВСКИ6.8Охрид198524.05.2003 Скопје15
300MКристиан ЕФРЕМОВ35.49Перпетуу Мобиле199127.05.2011 Охрид7
5KMWЗоран МАЛИНОВ26:33.40Брегалница-1977 Скопје41
10KMWЗоран МАЛИНОВ56:10.40Брегалница-1977 Скопје41
2000MSCНехат АЛИУ06:16.40Скопје-1975 Белград43
2000MSCТрпе МАРТИНОВСКИ6:47.92Вардар19641983 Марибор35
4X200M(Благоев,Вангелов,Горубински,Цадиковски)1:35.00Работнички-1969 Скопје49
4X400M(Сацевски,Илиевски,Бојаџиев,Тодоровски)3:17.90--06.07.1980 Краљево38
 Просечна старост на рекорди    25.71

 Женски до 15 год.

ДисциплинаИме и ПрезимеРезултатКлубРоденЛокација
Изминати год. од постигнување на рекордот
-Кристина КОСТОВСКА8.03Работнички197630.06.1990 Загреб28
100MВерица ДИМИТРОСКА12.2Олимп197911.06.1994 Скопје24
200MВерица ДИМИТРОСКА26.08Олимп197908.07.1994 Хелсингбург24
300MАлександра ВОЈНЕСКА41.6Работнички198106.10.1996 Скопје22
400MКристина КОСТОВСКА59.8Работнички197603.06.1990 Скопје28
400MАлександра ВОЈНЕСКА59.8Работнички198121.09.1996 Велес22
800MМери ЈАНКОВА2:18.45пер.Мобиле199919.07.2014 Скопје4
1000MЖанета ДРНКОВСКА3:04.17Скопје197318.06.1988 Марибор30
1500MКатерина ДИМЕСКА4:53.503ти Ноември198510.06.2000 Скопје18
-Ивана ЈОСИФОВСКА10.387ми Мај198409.11.1998 Скопје20
-Марина ЈОНОСКА16Охрид198924.05.2003 Скопје15
-Мартина МИРОСКА16.89Охрид199806.10.2013 Скопје5
400MHАнеса ХАЈДАРИ1:11.65Куманово200109.06.2014 Скопје4
HJБојана БОЖИНОВСКА160Работнички198201.06.1996 Охрид22
LJДрита ИСЛАМИ5.42Лириа199623.07.2011 Скопје7
TJБесијана МУСТАФА10.31Куманово200004.07.2015 Митровица3
SPБлагица ПОНЦЕВА10.43Кавадарци198717.05.2002 Скопје16
DTАнастасија ЕЛЕНОВА30.57Тиквеш199603.09.2011 Скопје7
JTВесна ЧАДИКОВСКА30.88Работнички198008.10.1995 Скопје23
-Смачоска.Стојаноска.Балоска.Јованоска34.3Охрид-10.06.1989 Охрид29
4X100M-52.463ти Ноември-27.06.2005 Скопје13
-Митреска.Трендафилоска.Ристеска Ф.Ристеска Х.3:02.7 03ти Ноември-15.07.2006 Скопје12
 Просечна старост на рекорди    17,1

 Женски до 17 год. 

ДисциплинаИме и ПрезимеРезултатКлубРоденЛокација
Изминати год. од постигнување на рекордот
100MВера ВЕЉАНОВСКА11.6Олимп195528.07.1973 Букурешт45
200MВерица ДИМИТРОВСКА26.08Олимп197908.07.1994 Хелсинки24
400MЕлизабета БОЖИНОВСКА55.1Работнички19631979 Белград39
800MДаниела КУЛЕВСКА2:13.05Маратон198106.06.1998 Белград20
1000MДаниела КУЛЕВСКА2:56.19Маратон198125.04.1998 Скопје20
1500MДаниела КУЛЕВСКА4:34.58Маратон198113.06.1998 Белград20
3000Даниела КУЛЕВСКА10:19.27Маратон198128.06.1998 Скопје20
110MHИвана ЈОСИФОВСКА15.317ми Мај198421.04.2001 Скопје17
400MHДрита ИСЛАМИ1:06.22Лириа199627.07.2013 Стара Загора5
HJВасилка СТОЈЧЕВСКА165Скопје196829.06.1984 Белград34
LJМартина МИРОСКА5.68Охрид199807.06.2015 Охрид3
TJМатеја ЕФРЕМОВСКА10.78Куманово199627.04.2013 Охрид5
SPБлагица ПОНЦЕВА11.25Кавадарци198725.04.2004 Велес14
DTАнастасија ЕЛЕНОВА35.26Тиквеш199630.06.2013 Скопје5
JTВесна ЧАДИКОВСКА37.94Работнички198026.04.1997 Охрид21
-Тасевска.Божиновска.Тофиловска.Исаљовска31.8Љуботен-1968 Скопје50
4X100M(Мишева,Грујоска,Божиновска,Војнеска)50.73Работнички-13.07.1996 Скопје22
-Арџалиева.Наумоска.Караџоска.Заковска2:55.01Работнички-28.06.1981 Сента37
4X400M(Мишева,Грујоска,Божиновска,Војнеска)4:12.83Работнички-01.07.1996 Скопје22
HEPTATHLONВасилка СТОЈЧЕВСКА4298Скопје196816.04.1984 Марибор34
300MЖанета ДРНКОВСКА42.04Скопје19731989 Љубљана29
400MHЖанета ДРНКОВСКА1:35.70Скопје197302.07.1989 Љубљана29
-Елизабета ПАВЛОВСКА12.69Скопје197202.07.1989 Љубљана29
-Весна МИТКОВСКА49.39Скопје197302.07.1989 Љубљана29
2000MSCАнгела ВЕЛКОВА6:54.2 0Работнички197001.07.1984 Белград34
HMДаниела КУЛЕВСКА1:32.40Маратон198115.03.1998 Скопје20
-Димкоска.Ајдари.Тимчевска С.Тимчевска К.2:28.4 0Куманово-19.07.2014 Скопје4
 Просечна старост на рекорд    23,4

 Женски до 19 год.

ДисциплинаИме и ПрезимеРезултатКлубРоденЛокација
Изминати год. од постигнување на рекордот
100MВера ВЕЉАНОВСКА11.6Олимп195528.07.1973 Букурешт45
200MВера ВЕЉАНОВСКА24.06Олимп195503.08.1974 Софија44
400MЕлизабета БОЖИНОВСКА54.45Работнички196325.07.1981 Плевен37
800MДаниела КУЛЕВСКА2:13.05Маратон198106.06.1998 Белград20
1000MДаниела КУЛЕВСКА2:45.72Работнички198117.07.1999 Скопје19
1500MДаниела КУЛЕВСКА4:28.19Маратон198102.07.2000 Кавала18
3000Даниела КУЛЕВСКА10:05.10Маратон198124.07.1999 Комотин19
5000Даниела КУЛЕВСКА18:36.46Маратон198101.07.2000 Кавала18
10000Марија СТОЈАНОВСКА43:30.85Делта199627.09.2014 Скопје4
3000MSCАлександра МИТРОСКА12:19.803ти Ноември199319.06.2010 Марса8
110MHЕлизабета ПАВЛОВСКА13.92Скопје197227.07.1991 Солун27
400MHДрита ИСЛАМИ1:03.32Куманово199622.06.2015 Баку3
HJСања ИЛИЕВА166Кавадарци198812.05.2007 Скопје11
LJЕлизабета ПАВЛОВСКА5.81Вардар197210.07.1990 Скопје28
TJМатеја ЕФРЕМОВСКА10.78Куманово199627.04.2013 Охрид5
SPВесна ЧАДИКОВСКА13.32Работнички198003.05.1999 Скопје19
DTМатеја ЕФРЕМОВСКА36.65Куманово199611.09.2015 Скопје3
JTЛила ПЕТРУШЕВСКА43.98Вардар196702.06.1985 Скопје33
4X100M-48.98МКД-24.07.1999 Комотин19
4X400M(Јосифовска,Дудиќ,Mатевска,Блажеска)3:54.61МКД-15.09.2002 Истанбул16
HMДаниела КУЛЕВСКА1:32.26Маратон198115.03.1998 Скопје20
HEPTATHLONЕлизабета ПАВЛОВСКА4574Вардар197201.07.1990 Љубљана28
-Кристина КОСТОВСКА8.03Работнички197630.06.1990 Загреб28
300MЕлизабета БОЖИНОВСКА39.1Работнички19631980 Скопје38
300MДрита ИСЛАМИ41.85Куманово199614.07.2014 Скопје4
400MHЖанета ДРНКОВСКА1:35.70Скопје197302.07.1989 Љубљана29
2000MАнела ВЕЛКОВА6:54.2 0Работнички197001.07.1984 Белград34
-Елизабета ПАВЛОВСКА12.69Скопје197201.07.1989 Љубљана29
4X200M(Димитроска,Цветаноска,Мироска,Секулоска)1:50.84Охрид-15.09.2013 Скопје4
 
Просечна старост на рекордите
    21

Женски сениорки 

ДисциплинаИме и ПрезимеРезултатКлубРоденЛокација
Изминати год. од постигнување на рекордот
100MАлександра ВОЈНЕСКА11.747ми Мај198103.07.2004 Истанбул14
200MАлександра ВОЈНЕСКА23.757ми Мај198127.06.2004 Скопје14
400MЕлизабета БОЖИНОВСКА53.77Работнички196314.06.1983 Н.Горица35
800MДаниела КУЛЕВСКА2:12.87Работнички198130.06.2001 Скопје17
1000MДаниела КУЛЕВСКА2:54.72Работнички198117.07.1999 Скопје19
1500MДаниела КУЛЕВСКА4:24.90Маратон198118.07.2003 Вудгош15
2000MДаниела КУЛЕВСКА6:06.8 0Работнички198108.07.2004 Софија14
3000Даниела КУЛЕВСКА9:49.83Работнички198112.07.2003 Тива15
5000Катерина ДИМЕСКА18:36.46Работнички198501.07.2000 Кавала18
10000Весна КИРАЏИЕВА40:51.68Безбедност198627.09.2014 Скопје4
10KMМилена ЧКРИПЕСКА39:22:00А.Џамбазоски198429.11.2015 Сан Себастијан3
3000MSCАлександра МИТРОСКА12:19.803ти Ноември199219.06.2010 Марса8
110MHЕлизабета ПАВЛОВСКА13.36Скопје197224.05.1994 Софија24
400MHВерица ДИМИТРОВСКА1:01.49Олимп197906.07.2002 Скопје16
HJМарина МИХАЈЛОВА172Скопје196223.09.1987 Латакија31
LJМарина МИХАЈЛОВА6.17Скопје196203.10.1987 Скопје31
TJВасилка СТОЈЧЕВСКА12.25Скопје196824.05.1991 Скопје27
SPВесна ЧАДИКОВСКА14.49Работнички198008.07.2001 Трикала17
DTЛила ПЕТРУШЕВСКА38.2Работнички196709.06.1990 Скопје28
HTВесна ЧАДИКОВСКА45.91Работнички198006.05.2001 Колумбија17
JTВесна ЧАДИКОВСКА45.04Работнички198021.05.1999 МТ Пела19
4X100M(Војнеска,Димитровска47.97МКД-07.07.2001 Трикала17
4X400M(Јосифовска,Дубук,Матевска,Блажевска)3:54.61МКД-15.09.2002 Истанбул16
HMМилена ЧКРИПЕСКА1.26.01А.Џамбазоски198415.12.2015 Барселона3
MARATHONВесна КИРАЏИЕВА3:07:51Безбедност198618.02.2015 Милано3
HEPTATHLONМарина МИХАЈЛОВА5676Скопје196224.09.1987 Латакија31
-Вера ВЕЉАНОВСКА7.5Олимп195515.07.1971 Пула47
100MВера ВЕЉАНОВСКА11.6Олимп195528.07.1973 Букурешт45
300MЕлизабета БОЖИНОВСКА39.1Работнички19631980 Скопје38
300MХристина РИСТЕСКА41.35-199114.09.2013 Скопје5
400MHЖанета ДРНКОВСКА1:35.70Скопје197302.07.1989 Љубљана29
-Елизабета ПАВЛОВСКА12.69Скопје197201.07.1989 Љубљана29
4X200M(Димитроска,Цветаноска,Мироска,Секулоска)1:50.84Охрид-15.09.2013 Скопје5
-Митреска.Трендафилоска.Станкоска.Крстеска2:36.403ти Ноември-28.07.2007 Скопје11
 
Просечна старост на рекордите
    19.6
26 Јануари 2018

За авторот