Наслов

Скијачки валцер во Банско

Лидија и Александар ни испратија едно убаво парче ски валцер директно од под Тодорка. Убав ден, убава музика, убаво скијање...

24 Јануари 2017

За авторот