Наслов

Маљовица фриран

Браќата ни комшии од истокот се собрале на фантастичната Маљовица на планината Рила и направиле собир на сите нивни најдобри фриран атлети. 

29 Октомври 2015

За авторот