Наслов

Летаме со Ѓорѓи Ристовски од Вертиго - Опрема и основи на летање со параглајдер

Во првото видео заедно со Ѓорѓи ги одговоривме некои од најчесто поставуваните прашања околу параглајдеризмот како спорт и рекреација, неговата распространетост низ Македонија и можностите за летање на нашето небо. Во второто видео, тој ни објасува нешто повеќе за опремата и техничките елементи кои се неопходни за бавење со параглајдеризам. Уживајте во видеото и во летањето над Скопје! 

13 Јуни 2018

За авторот