Наслов

Ај да си играме болдерче

Кога програмерите ќе замешаат прсти во спортот...

09 Февруари 2016

За авторот