Наслов

Слепиот планинар

Во 9 од 10 пати кога некој ќе те праша како слепите луѓе го прават ова или она, одговорот е „внимателно”.

19 Април 2017

За авторот