Наслов

Како тренира еден Јо-Јо мајстор

Кога ќе посветиш 19 години од твојот живот на сериозна работа и тренинг, тогаш знаеш дека е сериозно... 

24 Август 2016

За авторот