Наслов

„Нежно“ кроше со Тања
 
  • Загревање 5 минути (трчање, гимнастика на цело тело, истегнување на екстремитети, кружно движење на зглобови)
  • Спринтови - 20метри Х 5 серии
  • Скокови на гума - 15 повторувања Х 3 серии
  • Склек скок - 15 повторувања Х 4 серии 
  • Скокање со јаже - 3 сета Х 2 минути
  • Вреќа - 3 сета Х 2 минути 
  • Фокусери - 3 сета Х 2 минути 
  • Истегнување за нозе 4 до 5 вежби по 20 секунди

Овој тип на тренинг спаѓа во високо интензивно кардио и е наменет за општа и специјална кондиција на телото. Тренингот може да се изведува три пати неделно.  

23 Јануари 2013

За авторот