таг / Томас Зенф

Бипхера Го Шар или Ликху Чули I (Biphera Go Shar или Likhu Chuli I, 6730 m или 6718 m) е дел од масивот Ролвалинг Химал во Непалските Хималаи, а најлесниот приод кон него да е пределот Соло Кхумбу.

FB Препораки