таг / спелеонуркачи

Кристоф Старнавски заедно со македонските спелеонуркачи достигнаа нов рекорд во пештерата Матка Врело со длабочина од 240м, и открија нови простории и канали.

FB Препораки