таг / `рбетен столб

Ако ги преиспитаме нашите дневни активности ќе дојдеме до застрашувачки заклучок: Сè што правиме во текот на денот е всушност седење - во автобус или автомобил, на работа, во ресторанот или дома додека ручаме или вечераме, додека ги читаме електронските вести на нашиот компјутер или гледаме телевизија...

Свесното одење е динамичка медитација чиј автор е духовниот учител Моханџи. Овој тип на медитација е идеален за оние луѓе на кои не им одговараат долги седечки медитации во мирна положба.

'Рбетните деформитети не доведуваат само до естетски промени туку и до сериозни нарушувања на физичкото и психичкото здравје. Современите цивилизациски предизвици, бараат севкупна адаптација на антропометрискиот, моторичкиот и функционалниот развој.

Погрешниот начин на изведување некои телесни активности, најчесто во подолг временски период се најчеста причина за болки во слабинскиот дел на 'рбетниот столб (болен лумбален синдром).

Само на кратко понизок, ама сепак мерливо понизок. За сите оние кои сакаат да се скусат (ако има такви) барем привремено, нека почнат да трчаат.

FB Препораки