таг / рбет

Во многу спортови а особено во оние каде се бара прецизен замав и акција на горните екстремитети, важно е да се постигне синхронизација на движењата на телото.  За полесно да го постигнување наброеното компанијата Grail Soprts си измисли производ наречен „8 Board". 

32 пршлени во дејствието како еден, тоа е рбетот, столб над кој се крепи нашиот живот. Низ него се провлекува рбетниот мозок од кого се    зачнати сите нервни гранки за трупот и екстремитетите. Тој ни овозможува да сме свитливи и да се адаптираме во разни положби и движења. Без него движењата би ни биле слични како на RoboCop.

Клима уред, кафе, вкочанетост, мала пауза и секојдневните осум часа на вашето работно столче не се ништо ново за оние кој така го започнуваат и завршуваат денот. Но не секогаш треба да остане со стариот рецепт, дозволете си ефикасна промена. Доволно ќе биде малку телесна активација додека ги вршите работните обврски.

FB Препораки