таг / првенствено искачување

Во Кандерштег, Швајцарија, Роберт Јаспер и Волфрам Либих го направија првото искачување на „Црната Смрт" („The Black Death"), нова насока во мраз и микс и ја оценија со WI7/М8, Е5, 250 m.

Бипхера Го Шар или Ликху Чули I (Biphera Go Shar или Likhu Chuli I, 6730 m или 6718 m) е дел од масивот Ролвалинг Химал во Непалските Хималаи, а најлесниот приод кон него да е пределот Соло Кхумбу.

FB Препораки