таг / лишување од сон

Забушавање со сонот нè прави стрвни за мрснички работи, па индиректно нè прави подебели.

FB Препораки