таг / културно наследство

Една дефиниција вели: убавината е величина која добива вредност со текот на времето. Охридско езеро според оваa дефиниција е едно од најубавите природни места во светот, со историја од 4 милиони години. Дали ќе остане така ?

Секогаш сме среќни кога имаме можност да поддржиме и бидеме дел од вакви несекојдневни настани па да го најавиме со аплауз за оригиналноста.

FB Препораки