таг / колоректален карцином

Вегетаријанството  може да го намали ризикот од колоректален карцином.

Редовните вежбачи и консументи на било какви физички активности имаат шанси да го намалат ризикот за развој на канцерот на дебелото црево за 30-40% во однос на неактивните или помалку активните особи.

FB Препораки