таг / канцерогени

Во последните неколку недели вниманието на wellness ентузијастите и сите луѓе во фитнес индустријата е свртено кон извештајот од Агенцијата за Истражување во Областа на Канцерот (дел од Светската Здравствена организација) кој објави информации за можноста од поjава на канцер при конзумирање на црвено месо. Студите се поврзани со канцер на дебелото црево и ректумот.

FB Препораки