таг / fitness

Që trupi të funksionojë pa gabime, përveç asaj që konsumojmë, është e nevojshme t'i kushtojmë vëmendje edhe asaj që bëjmë pas ngrënies. A e gjeni veten në ndonjërën nga këto shprehi?

FB Препораки