таг / Еверест 2009

Животот не е тоа што го живееме, туку она што ќе го запаметиме и . . .  Како ќе го запаметиме, со цел да го раскажеме . . .

Gabriel Garcia Marquez

FB Препораки