Наслов

Видео од Детската фудбалска лига

Успеавме да ги документираме дечињата кои заслужија целосно внимание и почит при нивната борба за победа и пасијата која ја носат во срцата. Само напред! Нека се унапредува спортот во нашата држава.

11 Јуни 2013

За авторот