Наслов

Уште од мааали, мали

Значи, од физичка активност никогаш зијан. Почнете што порано да им го “сервирате“ова на пиколините.

Настојувајте децата од три годишна возраст и постари да учествуваат во секојдневни физички активности од среден и повисок интензитет

Физички активности со среден интензитет се активности каде интензитет е малку поголем од бавното одење и му овозможуваат на детето лесно да зборува без притоа да има отежнато дишење. Енергичните активности се со интензитет како брзото одење, џогирање или трчање при кои децата остануваат „без здив“ или дишењето им е забрзано и подлабоко за разлика од нормалните/секојдневните активности.

Во состојба каде децата остануваат „без здив“ ги активирааат и вежбаат срцето и белите дробови заедно со мускулите кои се активираат при дишењето и мускулите на рацете и нозете. На овој начин тие стануваат посилни и согоруваат калории, а тоа им овозможува баланс помеѓу внесената храна и енергијата која ја трошат и одржување на здрава и нормална телесна маса.
 

Потрудете се детето да биде активно во текот на целиот ден

Активностите не треба да бидат со долго времетраење за да се постигнат посакуваните здравствени ефекти. За да ја задоволиме дневната потребата на детето за физичка активност можат да се употребуваат привремени кратки активности со среден или висок интензитет во време траење од 10 минути.
 

Интензитетот на активноста треба да варира во зависност од физичката состојба на детето

Сите деца се различни индивидуи со различни способносто па и според тоа различно ќе реагираат на одредена активност. За време на физичката активност надгледувајте ги децата и потрудетесе да видите дали има некакви знаци на замор или фрустрации, и доколку има тоа е знак дека треба да го смените интензитетот или видот на активноста. Во вакви ситуации децата треба да се подржат и така да им се овозможи успешно да ја завршат задачата.

Разновидност

Потрудете се да внесете разновидност во активностите кои се соодветни за возраста на децата. Постојано вметнувајте новитети, натерајте ги децата да работат заедно,  да измислуваат нови активности со ваша помош со што би се избегнала појавата на монотонија и досада. Со примената на голем спектар на вежби и активнбости ќе се овозможи  развој на голем број мускулни групи.
 

Активности водени од возрасни и активности водени од децата

И двата вида на активности имаат големо значење за правилниот развој на детето. Активностите водени од возрасните (структуирани) се со цел детето да земе учество во поинтензивни активности, за разлика од активностите кои се водени од страна на децата (неструктуирани) кои им овозможуваат на децата да ја истражуваат околината и да ја користат својата фантазија.
 

Не ги заборавајте доенчињата(првите 12 месеци), и тие треба да бидат активни

Многу е важно доенчињата да имаат можност да ја истражуваат средината, да ја зголемат силата и да стекнат чувство за нивните тела. Се препорачува слободна игра на отворен и безбеден простор при што ќе имаат можност да истражуваат, допираат и да го почувствуваат светот околу нив. 

18 Октомври 2013

За авторот