Наслов

Еден час по физичко - скокање со јаже

Jump, Jump, Jump!

Ова е едно мотивирачко видео за тоа како на еден мошне едноставен и ефтин начин да ги поттикнете децата да бидат активни и фит.

Но уште поважно, видеото е пример како на децата може да им се внесе разноликост на часовите по физичко преку посета на профи спортисти кои би споделиле некое свое лично искуство или дел од својот тренинг.  

Се работи за работилница за време на час по физичко организирана од Аdrienn Banhegyi, светска и европска шампионка во скокање со јаже. 

29 Март 2014

За авторот