Инфо

Крали Марко Треилс претставува најголемата интернационална трка во ултра планинско трчање во Македонија. Истата се одржува од 2011 година низ различни планински патеки околу Марковите Кули, Трескавец, Козјак и планината Бабуна.

За 2016 година предвидено е воведување на нова дистанца од 90 километри (со 4300 метри денивелација) со што патеката Крали Марко Ултра Треил ќе биде една од потешките во регионот.

веб - http://kmt.mk/
ФБ - https://www.facebook.com/Krali-Marko-Trails-880571818631995/