Статии

Голем број на родители се соочуваат со потешкотии кога доаѓа ред за одење во училиште. Нивното дете почува да вика: „не сакам во училиште!ˮ или „ме боли стомакотˮ, „ме боли главатаˮ, „не ме терајте да одам во училиште!ˮ.

Зошто е важно детето да поседува висок степен на емоцонална интелигенција? Емоционалната интелигенција помага за здрав и оптимален развој.

Следи 0
Го следат 1

Следи

Корисникот не следи други корисници.

Слики

Корисникот нема објавено слики.

Настани

Корисникот не присустувал на ниту еден настан до сега.