Инфо

Јосиф Јаневски - Хипнотерапевт , роден 1951 во Скопје , Дипл. Ел. Инж. , Карате мајстор, е со огромно искуство од проектирање , изградба и одржување на информациони , командно – регулациски и енергетски системи , од изградба на првиот компјутер во Македонија до одржување на електро енергетскиот систем на Македонија .

Откривајќи го цело време најскриеното и најнепознатото од надворешниот свет се префрла со својот интерес и дејствување во уште поскриените и поважни за човекот простори, а тоа е човечкиот ум и највеличественото човековата подсвест .

Тој е сертифициран хипнотизер и хипнотерапевт од ОХТЦ ( omni hipnosys trenig center)

web: www.hipnoterapija.mk
e-mail: josifjanevski@yahoo.com

Примарно

Hobbies

  • Karate
Следи 0
Го следат 4

Следи

Корисникот не следи други корисници.

Слики

Корисникот нема објавено слики.

Настани

Корисникот не присустувал на ниту еден настан до сега.

Статии

Корисникот нема објавено ниту една статија до сега.